Noordwijk aan Zee

Ons kennismakingsgesprek

Een kennismakingsgesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend en vindt bij voorkeur plaats in mijn praktijkruimte aan huis.

In grote lijnen komt het hier op neer: de cliënt vertelt waar hij of zij last van heeft, wel of niet medicijnen gebruikt, en indien van toepassing welke weg(en) is afgelegd om er vanaf te komen. Ik licht mijn werkwijze nader toe, ik leg uit hoe ik het doe, wat ik voor je zou kunnen betekenen en of ik je wel of niet kan helpen. Tijdens dit gesprek blijkt eveneens of er over en weer voldoende vertrouwen is.

De sessies

Als naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wij besloten hebben met elkaar in zee te gaan is er meestal al een afspraak gemaakt voor een eerste sessie.

Het aantal sessies dat nodig is, is per persoon verschillend. Het hangt van diverse factoren af. Gaandeweg het traject wordt dat vanzelf duidelijk.

De sessie is voor een ieder weer anders, ik werk niet volgens vaste protocollen. Meestal is het een traject van wekelijkse sessies die bij voorkeur niet onderbroken worden.

Ik ben vanaf de eerste sessie 24 uur standby, d.w.z. dat je mij, indien jij mijn hulp nodig mocht hebben, altijd op mijn mobiele nummer kan bellen. Weten dat je kan bellen geeft dikwijls al rust.

Inzicht geeft uitzicht

Vanuit mijn eigen ervaring ben ik de mening toegedaan dat cognitieve gedragsverandering in vele gevallen slechts zal leiden tot een kunstmatige verandering aan de oppervlakte, die tijdelijk een oplossing biedt. Vergelijk het met weghalen van brandnetels terwijl je de wortels laat zitten.

In de psychologie heerst in het algemeen het misverstand dat je innerlijke veranderingen tot een doel kunt maken. Werkelijke innerlijke veranderingen zijn altijd het gevolg van iets, ze zijn het resultaat van bewustwording, van inzicht.

Je kunt het niet dwingen het gebeurt vanzelf. Dit gebeurt op het moment dat je inziet zoals het werkelijk is: dat je inziet dat je niet je gedachten, gevoelens en zintuigen bent.

Ik kan je helpen om dit te bereiken.

Een Indiaanse grootvader sprak met zijn kleinzoon over hoe hij zich voelde.

Hij zei: “Ik voel alsof er twee wolven in mijn hart vechten”. De ene wolf is een gemene, angstige, onzekere, dwangmatige en paniekerige wolf. De andere wolf is een rustige, zelfverzekerde, liefhebbende wolf met heel veel overgave en compassie.

De kleinzoon vroeg hem: “welke wolf in uw hart zal het gevecht winnen?” De grootvader antwoordde hem: “de wolf die ik voedsel (aandacht) geef.”